L+N Arkitekter repræsenterer mere end 20 års erfaring indenfor et bredt arkitektonisk virkefelt, med speciale i restaurering, om- og tilbygning og vedligeholdelse af fredede og kulturhistoriske bygninger. Vi udfører arkitektarbejde og rådgivningsopgaver af alle størrelser fra handlingsplaner og istandsættelser af specifikke bygningsdele til ombygninger og restaureringer af bygningsanlæg.

Vi tilbyder rådgivning, som er baseret på dybtgående kendskab til ældre byggeskik, håndværkstradition og materialehåndtering i arbejdsfeltet: registrering, historiske undersøgelser, projektering, udbud, byggestyring, byggeøkonomi samt tilsyn. Vort arbejdsteam består af arkitekter, konstruktører og indretningsarkitekter samt et veludbygget netværk af eksterne rådgivere.

På tegnestuen L+N er vi optaget af at koble det kulturbevarende med det kulturskabende i samspillet mellem nyt og gammelt. Det er den enkelte bygning og dens historiske lag der inspirerer os til nye muligheder for udvikling i de bevaringsværdige rammer.

Hos L+N arbejder vi ud fra Kulturstyrelsens retningslinjer og altid i tæt samarbejde med bygherren. Tegnestuen har erfaring indenfor en bred vifte af restaureringsprojekter, med kulturbærende bygninger som eks. Læsø Tanghuse, Rødkilde Højskole, Hotel Saxkjøbing, Morten Reenbregs Gård og Mølleporten i Stege, hvor dialogen og rådgivningen går på tværs af menighedsråd, museer, private, fonde samt kommunale og statslige instanser.

Bent Lykke
Arkitekt MAA