Morten Reenbergs Gård

Adresse: Langgade 1, Stege Sognegård, Møn
Opført: 1700 tallet, fredet præstegård
Opgave: Gennemgribende restaurering af tag og fag samt interiør.

Projektperiode: 2012 – 2015
Bygherre: Stege Kirke Menighedsråd

Genetablering af funktioner; kirkekontor/sogne-lokaler + nyetablering af pilgrimslejligheder.
Indgår i Stege Middelalderprojekt, med Middelalderhave.